Tarieven

Tandartspraktijk Bas de Wissel wil u verzekeren van de beste en meest betrouwbare zorg voor uw mond.

Helderheid

Zo spreken we af wanneer een behandeling uitgevoerd wordt en wat u kunt verwachten op de korte en lange termijn. Duidelijk, helder en u weet waar u aan toe bent!

Vaste tarieven

Per 1 januari 2013 is het experiment vrije prijzen in de mondzorg geëindigd. Dit heeft de regering in juli 2012 besloten. Dit betekent dat tandartsen na 1 januari 2013 weer met landelijke, vaste tarieven gaan werken. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Actuele tarieven

Hieronder vindt u een overzicht van de door de overheid vastgestelde tarieven, zoals vastgelegd in de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg. De hier weergegeven tarieven zijn geldig vanaf 1 maart 2016. U kunt per categorie de tarieven bekijken. Klik op de gewenste categorie om een overzicht te krijgen van de tarieven van de verschillende verrichtingen. Indien u graag van tevoren wilt weten wat de behandeling gaat kosten dan raden we u aan een begroting aan te vragen. Er kunnen namelijk bij bepaalde behandelingen ook nog material en techniekkosten in rekening gebracht. Bij deze verrichtingen staat een *.

IConsultatie en diagnostiek (C)
 
C11Periodieke controle € 20,08
C13Probleemgericht consult € 20,08
C22Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 20,08
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 95,13
C29*Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,42
C65Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 52,85
C80Mondzorg aan huis € 15,85
C84Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,28
C85Weekendbehandeling € 20,08
C86Avondbehandeling € 20,08
C87Nachtbehandeling € 20,08
IIMaken en/of beoordelen foto s (X)
X10Kleine rontgenfoto € 14,8
X21Kaakoverzichtsfoto € 63,42
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,42
X24Schedelfoto € 28,54
X25Maken meerdimensionale kaakfoto € 126,84
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85
IIIPreventieve mondzorg (M)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min € 11,85
M02Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min € 11,85
M03Gebitsreiniging, tarief is per 5 min € 11,85
M05Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 23,78
M10Fluoridebehandeling, methode I € 26,42
M20Fluoridebehandeling, methode II € 21,14
M32*Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,85
M61*Mondbeschermer € 23,78
VVerdoving door middel van een roesje (B)
B10Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,42
B11Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,42
B12Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,44
IVVerdoving (A)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving  € 13,21
A15Oppervlakte verdoving Oppervlakte verdoving € 6,87
A20Behandeling onder algehele narcose  € Kostprijs
VIVullingen (V)
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 63,42
V30Sealen eerste element € 23,78
V35Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,21
V40Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,28
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,57
V70*Parapulpaire stift € 10,57
V71Eénvlaksvulling amalgaam € 22,2
V72Tweevlaksvulling amalgaam € 35,41
V73Drievlaksvulling amalgaam € 45,98
V74Meervlaksvulling amalgaam € 64,58
V80*Wortelkanaalstift € 18,5
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 32,77
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 45,98
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 56,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,05
V85*Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 7,93
V91Eénvlaksvulling composiet € 42,28
V92Tweevlaksvulling composiet € 55,49
V93Drievlaksvulling composiet € 66,06
V94Meervlaksvulling composiet € 84,56
VIIWortelkanaalbehandelingen (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning    
E01Wortelkanaalbehandeling consult € 20,08
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 36,99
E03Consult na tandheelkundig ongeval € 29,07
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,01
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 95,13
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 137,41
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 179,69
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 221,97
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergel € 15,85
E31Snij-/ hoektand € 105,7
E32Premolaar € 147,98
E33Molaar € 190,26
E34*Aanbrengen retrograde vulling € 21,14
E36*Het trekken van een element met re-implantatie € 73,99
E37Kijkoperatie € 63,42
E40Directe pulpa-overkapping € 26,42
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,57
E43*Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,14
E44Verwijderen spalk € 5,28
E45Aanbrengen rubberdam € 10,57
E51Verwijderen van kroon of brug € 31,71
E52Moeilijke wortelkanaalopening € 26,42
E53Verwijderen van wortelstift € 36,99
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,42
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,42
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,99
E57Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,42
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,28
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 73,99
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 47,56
E63*Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggrega € 39,64
E64Afsluiting van open wortelpunt € 42,28
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 42,28
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 52,85
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,42
E85Elektronische lengtebepaling € 13,21
E86Gebruik operatiemicroscoop € 71,35
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 52,85
E90Inwendig bleken, eerste zitting € 42,28
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,85
E97*Uitwendig bleken per kaak € 66,06
E98Materiaal uitwendig bleken € Kostprijs
VIIIKronen en bruggen (R)
R08*Eenvlaks composiet inlay € 63,42
R09*Tweevlaks composiet inlay € 121,15
R10*Drievlaks composiet inlay € 158,55
R11*Eenvlaksinlay € 95,13
R12*Tweevlaksinlay € 147,98
R13*Drievlaksinlay € 211,4
R14Toeslag voor extra retentie bij het  € 26,42
R24*Kroon € 232,54
R28*Endokroon, indirect vervaardigd € 63,42
R29Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,85
R31Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 52,85
R32*Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,85
R33*Gegoten opbouw, directe methode € 105,7
R40*Eerste brugtussendeel € 158,55
R45*Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 79,27
R46*Brugverankering, per anker € 52,85
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 132,12
R50*Metalen fixatiekap met afdruk € 26,42
R55*Gipsslot met extra afdruk € 26,42
R60*Plakbrug zonder preparatie € 105,7
R61*Plakbrug met preparatie € 158,55
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,99
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 21,14
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 58,13
R71*Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 58,13
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,71
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,14
R74*Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,14
R75*Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,85
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,42
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,42
R78*Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,42
R79*Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,7
R80*Temporaire, eerste voorziening € 26,42
R85*Temporaire, volgende voorziening € 10,57
R90*Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. € Kostprijs
IXKaakgewrichtsbehandelingen (G)
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 132,12
G02Spieractiviteitsmeting en registratie € 84,56
G03Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 58,13
G10Niet standaard beetregistratie € 79,27
G11Scharnierasbepaling € 79,27
G12Centrale relatiebepaling € 73,99
G13Protrale/laterale bepalingen € 52,85
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 475,64
G15Voor het behouden van beethoogte € 26,42
G16Therapeutische positiebepaling € 26,42
G20Beetregistratie intra-oraal € 52,85
G33*Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,85
G61Instructie spieroefeningen € 52,85
G62*Occlusale spalk € 142,69
G63*Repositiespalk € 211,4
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,42
G65*Indirect planmatig inslijpen € 290,67
G66Biofeedbacktherapie € 47,56
G67Behandeling triggerpoint € 58,13
G69*Opbeetplaat € 58,13
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 264,25
G72Controlebezoek MRA € 26,42
G73*Reparatie MRA met afdruk € 42,28
XChirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H)
H11Trekken tand of kies € 39,64
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 29,6
H21Kosten hechtmateriaal € 5,7
H26Hechten weke delen € 58,13
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,42
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 47,56
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 31,71
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 63,42
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 84,56
H44Primaire antrumsluiting € 58,13
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 52,85
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 15,85
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak € 73,99
H60Marsupialisatie € 73,99
H65Primaire sluiting € 142,69
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 73,99
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 142,69
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 100,41
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 169,12
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 52,85
XIKunstgebitten (P)
P01*Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,99
P02*Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27
P03*Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85
P04*Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 79,27
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,99
P07*Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,85
P08*Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 42,28
P10*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 79,27
P14Individuele afdruk met randopbouw € 58,13
P15*Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 158,55
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 58,13
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,85
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,85
P21*Volledig kunstgebit bovenkaak € 158,55
P25*Volledig kunstgebit onderkaak € 211,4
P27Reoccluderen € 52,85
P28Naregistratie en remounten € 52,85
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,28
P30*Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 343,52
P31*Wortelkap met stift € 132,12
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 79,27
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,85
P34*Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 216,68
P35*Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 295,96
P36Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,42
P37Frontopstelling in aparte zitting € 31,71
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 58,13
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone € 79,27
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,21
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,42
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,42
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,71
P45*Noodkunstgebit € 105,7
P51*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,99
P52*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27
P53*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85
P54*Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 79,27
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,99
P57*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,85
P58*Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,28
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 31,71
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,42
P70*Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 147,98
P78*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 42,28
P79*Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 42,28
XIITandvleesbehandelingen (T)
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,05
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 153,26
T21Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,54
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,14
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 81,92
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 95,13
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,28
T51Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,99
T52Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 55,49
T53Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 106,76
T54Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 80,33
T55Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 142,16
T56Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist € 106,76
T57*Toepassing lokaal medicament € 57,08
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 140,05
T61Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 153,26
T70Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,76
T71Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 264,25
T72Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 317,10
T73Directe post-operatieve zorg, kort € 52,85
T74Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 142,16
T75Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 137,41
T76Tuber- of retromolaarplastiek € 66,06
T80Tandvleestransplantaat € 113,63
T81Tuber- of retromolaarplastiek € 92,49
T82Tandvleescorrectie, per element € 50,21
T83Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 132,12
T84*Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 317,10
T85*Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 105,7
T86Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,76
T87Kroonverlenging per element € 171,76
T88Kroonverlenging per sextant € 317,10
T89Directe post-operatieve zorg, kort € 52,85
T90Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 142,16
T91Pocketregistratie € 31,71
T92Parodontiumregistratie € 63,42
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 36,99
T94Behandeling tandvleesabces € 71,35
T95*(Draad)Spalk € 21,14
T96Uitgebreide Voedingsanalyse € 52,85
XIIIImplantaten (J)
J01Initieel onderzoek implantologie € 58,46
J02*Verlengd onderzoek implantologie € 89,95
J03*Proefopstelling € 121,43
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 40,48
J06Vrijleggen foramen mentale € 26,98
J07*Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € Kostprijs
J08*Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 17,99
J09*Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 215,87
J10*Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 134,92
J11Prepareren donorplaats € 121,43
J12*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 130,42
J13*Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 62,96
J15*Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 76,45
J16*Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 76,45
J17*Aanvullende ophoging bodem bijholte € 116,93
J18*Ophoging bodem bijholte orthograad € 53,97
J19Toeslag esthetische zone € 58,46
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 205,53
J21Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 73,76
J22Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 103,44
J23*Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 67,46
J24*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,49
J25*Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 40,48
J26Moeizaam verwijderen implantaat € 148,41
J27Vervangen implantaat € 205,53
J30Bindweefseltransplantaat, eerste € 94,44
J31Volgende bindweefseltransplantaat € 44,97
J32*Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 103,44
j33Kosten implantaat (techniek) € 284,55
J40*Twee magneten/drukknoppen € 139,42
J41*Elke volgende magneet, drukknop € 31,48
J42*Staaf tussen twee implantaten € 184,39
J43*Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 58,46
J44*Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,49
J50*Boven- en onder klikgebit € 463,22
J51*Onder-klikgebit € 301,32
J52*Boven-klikgebit € 301,32
J53*Omvorming klikgebit € 89,95
J54*Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 116,93
J55*Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 134,92
J56*Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 157,4
J57Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 76,45
J58Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 98,94
J59Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 121,43
J60Specifiek consult nazorg implantologie € 49,47
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,95
J70*Opvullen zonder staafdemontage € 125,92
J71*Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 157,4
J72*Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 179,89
J73*Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 202,38
J74*Reparatie zonder staafdemontage € 49,47
J75*Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 94,44
J76*Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 116,93
J77*Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 139,42
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 457,82
J97Overheadkosten implantaten € 165,49
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 93,66
XIVUurtarieven (U)
U02*Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in een AWBZ-instelling € 144,84
U03Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder € 166,10
U05*Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 13,84
U10*Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten € 166,10
U20Second opinion verricht door de Stichting TIP € 173,13
XVAbonnementen (Z)
Z10*Abonnement categorie A per maand € 6,87
Z20*Abonnement categorie B per maand € 10,57
Z30*Abonnement categorie C per maand € 14,27
Z40*Abonnement categorie D per maand € 17,43
Z50*Abonnement categorie E per maand € 21,14
Z60*Abonnement categorie F per maand € 5,81

 

krt-logo