Klachten

Graag melden
Bent u niet goed over een behandeling geïnformeerd? Of heeft u klachten over een behandeling? Laat het ons weten, persoonlijk, telefonisch of via ons klachtenformulier. We kunnen dan een gesprek met u inplannen. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.
Informatiepunt en klachtenregeling
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. De Centrale klachten commissie van de NMT zal uw klacht in behandeling nemen.
Klachtenformulier

* Alle velden zijn verplicht.

krt-logo