Informatie over uw behandeling

Bij ons komt u over het algemeen ieder half jaar op controle. Tijdens de controle onderzoekt de tandarts uw gebit grondig.

De tandarts geeft daarna aan of er eventuele vervolgbehandelingen nodig zijn en legt ook uit waarom dit nodig is. In overleg met u wordt er een vervolgplan opgesteld en worden er vervolgafspraken ingepland.

Als het nodig is wordt er een röntgenfoto gemaakt. Met een röntgenfoto kan de tandarts beter de gezondheid van uw gebit en de omringende weefsels beoordelen. Zo worden bijvoorbeeld het bot rond de wortels en verborgen gaatjes tussen de tanden en kiezen zichtbaar.

Tijdens de controle wordt ook vaak tandsteen verwijderd. Bij kinderen tot 16 jaar wordt soms een fluoridebehandeling toegepast.

Een goede mondhygiëne is zeer belangrijk. Goed poetsen en tandenstoken of flossen is daarvoor noodzakelijk. Met deze preventieve maatregelen kunt u gaatjes en ontstekingen aan het tandvlees helpen voorkomen. Wij helpen u ook graag uw mondhygiëne op peil te houden. Dineke, onze preventie-assistente heeft hier een aparte opleiding voor gevolgd.

Onze preventie-assistente verricht handelingen zoals:

  • Afnemen van een vragenlijst over uw gezondheid en medicijngebruik
  • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging
  • Verwijderen van tandsteen en tandplak boven het tandvlees
  • Uitvoeren van een kleurtest die tandplak aantoont
  • In kaart brengen van conditie tandvlees
  • Polijsten van tanden en kiezen
  • Gladmaken worteloppervlakken
  • Aanbrengen van fluoride
  • Aanbrengen kunstharslaagje in diepe groeven van een kies (sealen)

Verbetert de conditie van de tandvlees niet of niet voldoende dan kan het zijn dat één van de tandartsen de behandeling overneemt of dat wij u verwijzen. U wordt dan verwezen naar een externe mondhygiënist of naar een tandarts-parodontoloog.

Wij maken meestal witte vullingen die gemaakt zijn van composiet. Composiet wordt gebruikt voor het vullen van gaatjes en het repareren van afgebroken tanden.

Ook wordt het gebruikt voor het verfraaien van tanden met een afwijkende vorm of kleur. Zo worden bijvoorbeeld ook spleetjes tussen tanden opgevuld en kan zelfs ernstige gebitsslijtage worden hersteld.

De behandeling wordt uitgevoerd in 6 stappen:

Afslijpen van tand of kies
Wanneer een vulling in een kies moet worden vervangen, dan wordt eerst de oude vulling verwijderd. Wordt een kies voor de eerste keer gevuld, dan wordt alleen het aangetaste deel van de kies weggeslepen. Als de vulling wordt aangebracht om een tand mooier te maken, hoeft niets of slechts zeer weinig van de tand of kies te worden weggeslepen.
Kleurbepaling
Vervolgens wordt gekeken welke kleur vulmateriaal het beste bij de tand of kies past. Er zijn zeer veel kleuren wit beschikbaar. Door een combinatie te maken van verschillende kleuren is het vrijwel altijd mogelijk de juiste kleur te verkrijgen.
Droogleggen van de tand of kies
Om de vulling aan de tand of kies te laten plakken, moet het tandoppervlak droog zijn. Voor dit 'droogleggen' wordt soms een rubber lapje (rubberdam) gebruikt. Deze rubberdam wordt over de te behandelen tand of kies getrokken. Ook kan het oppervlak droog gemaakt worden met een afzuiger en wattenrollen.
Plaktechniek
Eerst wordt de tand of kies met een zuur voorbehandeld (etsen). Daarna wordt een hechtlaag aangebracht, die met speciaal blauw licht wordt uitgehard.
Aanbrengen van de vulling
Het witte vulmateriaal wordt vaak in verschillende laagjes op de tand of kies aangebracht. Deze verschillende laagjes worden afzonderlijk door hetzelfde speciale blauwe licht uitgehard.
Afwerken van de vulling
Vervolgens wordt met de boor en schuurschijfjes de vorm van de tand of kies hersteld. Tot slot wordt de tand of kies gepolijst voor een mooi glad resultaat en een natuurlijke glans.

Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel kanaal- of zenuwbehandeling genoemd.

Tanden en kiezen bestaan uit een kroon en één of meerdere wortels. De kroon is dat deel dat u ziet. De wortels ziet u niet. Die zitten onder uw tandvlees in de kaak verankerd. In iedere wortel loopt een kanaal, het wortelkanaal.

In het wortelkanaal zitten zenuwvezels en kleine bloedvaten. Dit levend weefsel wordt ook wel pulpa genoemd. Dit weefsel kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door een harde klap.

De behandeling

De tandarts maakt eerst uw tand of kies open en verwijdert het ontstoken weefsel. Daarna reinigt hij het kanaal met kleine vijltjes en spoelt hij het met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen (tijdelijk) gevuld.

Na de wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling. Als de kies is verzwakt kan een kroon nodig zijn. Een tand of kies die op deze wijze is behandeld, kan nog lange tijd mee.

Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangingen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke vorm en functie zoveel mogelijk.

Kronen

Een kroon is een kapje dat precies over een afgeslepen tand of kies past. Het kapje zit op de tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm en functie weer terug.

Een kroon is nodig als er onvoldoende houvast is voor een vulling. Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren gaan. Een kroon is dan een goede oplossing. Tevens kan een kroon het uiterlijk van uw gebit verbeteren. Meestal gaat het daarbij om verkleurde of slecht gevormde tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Bruggen

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan één of twee of meer afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies.

Een behandeling voor een kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. U zult dan ook normaal gesproken enkele keren bij ons moeten terugkomen.

Kunstgebit (uitneembare prothese)
Een uitneembare prothese is één van de meest gebruikte oplossingen voor het vervangen van ontbrekende tanden. Protheses kunnen worden toegepast bij het ontbreken van alle tanden en kiezen; een volledige prothese (kunstgebit) of bij het het ontbreken van een aantal tanden of kiezen; een partiële prothese. De kwaliteit en het uiterlijk van protheses zijn tegenwoordig veel beter dan vroeger.
De overkappingsprothese
Bij een overkappingsprothese worden enkele wortels van uw tanden of kiezen als pijlers gebruikt. Deze pijlers geven het kunstgebit houvast en steun. Ook kan een overkappingsprothese worden gemaakt op kunstwortels; implantaten.
Partiële prothese: plaat- of frameprothese
Als u een aantal tanden of kiezen kwijt bent, zorgt een partiële prothese ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. Daarnaast kan de partiële prothese ook het uiterlijk van uw gebit verbeteren en worden bovendien de overige tanden beschermd tegen slijtage en bederf. Zonder de partiële prothese kunnen de natuurlijke tanden scheef gaan staan of verplaatsen. Afhankelijk van het materiaal waaruit de partiële prothese wordt vervaardigd, wordt een partiële prothese ook wel plaat- of frameprothese genoemd.
De plaatprothese
De plaatprothese is gemaakt van een roze, tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn de kunsttanden en kiezen verankerd. De gehele plaatprothese rust op het slijmvlies van de mond en kan soms met ankertjes vast gemaakt zijn aan overgebleven tanden of kiezen.
De frameprothese
De frameprothese is gemaakt van metaal. Op het metaal is een tandvleeskleurige kunsthars aangebracht. Daarop zitten de kunsttanden of -kiezen. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen.

Een implantaat is een kunstwortel, die in de kaak wordt geplaatst. De meeste implantaten zien er uit als een soort schroef en zijn gemaakt van titanium. Dit is een lichaamsvriendelijk materiaal waaraan bot zich gemakkelijk hecht. Deze implantaten worden voorzien van een kroon, brug, plaat- of frameprothese of een overkappingsprothese (klikgebit).

Het implantologie spreekuur

Sinds 1988 is tandarts J.C. Baas op maandagmiddag werkzaam op de afdeling kaakchirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis in Woerden. Samen met de kaakchirurgen wordt er gekeken naar oplossingen voor het vervangen van tanden en/of kiezen, door middel van implantaten (kunstwortels). De kaakchirurg neemt dan het chirurgische deel van de behandeling voor zijn rekening; het plaatsen van het implantaat in de kaak. De tandarts maakt vervolgens het deel dat op het implantaat moet worden gemaakt (het prothetische deel). Dit kan bijvoorbeeld een kroon of een (klik-) kunstgebit zijn.

Afspraken

Afspraken voor dit implantologie spreekuur  kunnen worden gemaakt via het telefoonnummer van onze praktijk: 0172-615247 of via de afdeling kaakchirurgie van het St. Antonius Ziekenhuis.

U kunt bij ons ook terecht voor behandelingen die de vervelende effect van gebitslijtage helpen tegen te gaan. Vraag uw tandarts hier naar.

Graag melden
Bent u niet goed over een behandeling geïnformeerd? Of heeft u klachten over een behandeling? Laat het ons weten, persoonlijk, telefonisch of via een email. We kunnen dan een gesprek met u inplannen. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. Wij zoeken dan samen met u naar een oplossing.
Informatiepunt en klachtenregeling
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling. De Centrale klachten commissie van de NMT zal uw klacht in behandeling nemen.


KRT Logo

Adres

Tandartspraktijk Bas de Wissel
Marktstraat 27-29, 2411 BE Bodegraven
telefoon 0172-615247
email info@basdewissel.nl

TPBDW op Instagram